javiera-kolon

10 AV 10 ANBEFALER KOLON!

Annonsørinnhold: I august åpnet KOLON dørene i håp om å utgjøre en forskjell for privatistene i Bergen. Det første semesteret er vel overstått, og flere privatister har oppnådd utrolige resultater.

Av: Javiera F. Saaverda

– Vi så at det var et marked for noe nytt og tok utgangspunkt i hva målgruppen ønsket.

Basert på tilbakemeldinger fra flere fokusgrupper har vi klart å skape et undervisningstilbud som er fleksibelt og tilpasset privatistenes behov, forteller Rita Helleseth, daglig leder på KOLON.

Sammen med fire andre bestemte de seg for å etablere en privatistskole med det lille ekstra. Skolen er moderne med mange grupperom som er disponible fra 8 om morgenen til 22 på kvelden. Det er også et eget podcast-rom som brukes av både privatistene og lærerne.

Innad på KOLON har det blitt jobbet målrettet for å skape en bedriftskultur og et miljø de er stolt av.

– Samhold på tvers av administrasjon, lærer og elev er ganske så unikt i en privatistverden som ofte oppleves som upersonlig. Vi er ikke en i mengden og det er definitivt ikke privatistene våre heller, sier Helleseth.

javiera-kolon-skole

HØYE KRAV TIL LÆRERENE

Lærerne er nøye plukket ut basert på formidlingsevne og kompetanse, slik at undervisningen skal være tilpasset vårt format. Helleseth forklarer at man som privatist gjennomfører et fag på 13 intensive uker før eksamen avlegges. Derfor er eksamensrettet undervisning helt avgjørende.

Mye av æren for de gode faglige resultatene ligger i skolens pedagogikk og den personlige oppfølgingen.

– Vi har brukt mye tid på å finne de unike lærerne som ønsker å gjøre en forskjell legger hun til. 

Ved oppstart av nye kurs har alle våre lærere individuelle samtaler med privatistene. På denne måten sikres det at alles forkunnskaper, kunnskapshull og målsetning kan legge nødvendige føringer for hvordan undervisningen skal bygges opp. 

Daglig leder forteller at kontinuerlig dialog mellom lærere og privatister er en avgjørende faktor for de gode faglige resultatene.

Hilde Tordal har vært lærer siden oppstarten, og er svært fornøyd etter sitt første semester.

– Det som er så bra her er miljøet. Vi er alle sammen venner, både lærere og elever. Vi er opptatt av å se hver eneste elev og har derfor små klasser på cirka 15 elever. Som lærer er det viktig for meg å legge opp undervisningen slik at den er tilpasset hver enkelt elev, forteller hun.

Det er spesielt fire ting KOLON legger vekt på; miljø, pedagogisk profil, formidlingsevne og undervisningsmetoder.

– Administrasjonen og lærerne sitter samlet ved inngangen til skolen, så når vi kommer om morgenen blir man møtt av en ordentlig velkomstkomité. Det er veldig koselig, og får meg til å føle meg velkommen og ønsket her, sier Maria Elena Furnes Warpe (19).

Hun har blant annet tatt opp samfunnsfag denne høsten, og har gått fra en 3-er til 6-er på ett semester.

– Jeg merker at jeg har mye større interesse av fagene nå, enn da jeg gikk på videregående skole. Det har nok mye å gjøre med undervisningsopplegget og det at vi hele tiden blir motivert og «pushet på» av de flinke lærerne. De heier på oss hele veien, forteller Maria.

– Man blir godt kjent med alle lærerne, til og med de du ikke har selv. Av og til får vi vafler og kakao. Det føles veldig hjemmekoselig og det gjør selvsagt at det er mye gøyere å komme hit, forteller privatisten Maria.

Men hun legger ikke skjul på at mye av arbeidet må gjøres selv.

– Det er godt å vite at du hele tiden har noen i ryggen. Jeg har ved et par anledninger vært både frustrert og lei, men da har lærerne mine støttet meg og hjulpet meg i mål, legger hun til.

STREAMER UNDERVISNINGEN

Å bli syk er nesten ikke et problem når man går på KOLON, for her streamer de hver eneste undervisningsøkt. Alt fra undervisningen blir filmet og lagret slik at man kan se det uansett hvor man er og så mange ganger det trengs.

– Streamingen har vært flittig brukt gjennom hele semesteret og spesielt nå i eksamensperioden. Hvis det er noe i pensum en er usikker på, kan man enkelt få det forklart av faglærer en ekstra gang. Jeg er sikker på at dette verktøyet har bidratt til de strålende resultatene, sier Hilde Tordal, lærer i naturfag og matematikk.

Snittalderen på skolen ligger rundt 23 år. Privatistene er alt fra ungdommer som skal forbedre enkeltkarakterer, til fulltidsansatte fagarbeidere. Vi ser nå at mange må eller ønsker å endre retning og stadig flere som starter hos oss har allerede lang arbeidserfaring, fagbrev eller høyere utdannelse, sier Helleseth. Høyt karaktersnitt er en gjenganger på mange studier og få tenker på at det faktisk er karakterene fra videregående skole som avgjør opptaket til høyere utdanning.

Vårt ønske at hver enkelt skal lykkes, og derfor hjelper vi dem med å finne smarte og personlige måter å jobbe på som gjør at den enkelte når sine mål. Vi har allerede første semester fått strålende resultater, blant annet med elever som har gått fra 2 til 5, legger hun til.

Vi har fortsatt ledige plasser med oppstart den 23 januar, velkommen til gratis rådgivning.

Se flere videoer fra skolen her og her.

KORT OPPSUMERT!

KOLON er en privatistskole som tilbyr fag fra videregående skole.

Tilbyr rundt 30 kurs, både programfag, språk og realfag.

13 ukers eksamensrettet undervisning.

Skolen har 400 kursplasser, og håper på 500 til våren.

All undervisning blir streamet.

Leksehjelp hver søndag.

Fagdager som knyttes opp mot aktuelle yrkesgrupper.

Holder til sentralt i sentrum, like ved Bergen Storsenter.

Mindre klasser med tett oppfølging.  

kolon

Kommentarer

kommentarer